За Бе Плюс

„Бе Плюс" ООД е финансова институция по смисъла на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вписана в регистъра на Българска народна банка с регистриран капитал от 1 000 000 лева.

Дружеството предоставя заеми на физически и юридически лица, без ограничение в целите на кредитирането, при опростена и бърза процедура за отпускане.

Предоставяме детайлна информация относно необходимите документи, които се изискват за отпускането на заем.

Предлагаме кредитни продукти, базирани на Вашите потребности чрез индивидуално разглеждане на Вашите финансови нужди, адаптиране на кредитния продукт при необходимост според конкретния случай и персонално изготвяне на погасителен план, съобразно Вашите възможности и предпочитания.

„Бе Плюс" ООД - собственик на www.bplus.bg, е администратор на лични данни - регистриран с идентификационен номер 356795 по Закона за защита на личните данни. Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Основна цел на портала е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно, или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерките за което не се огласяват).„Бе Плюс" ООД не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаите, изрично регламентирани в съответната законова разпоредба.

Като потребители на официалния електронен портал на „Бе Плюс" ООД, град София – www.bplus.bg може да разглеждате страниците му, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате. Подадената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с конкретно заявените, освен в случаите, когато информирано се регистрирате за множество услуги, достъпни чрез портала (единен профил на потребителя).

ВНИМАНИЕ: За облекчаване обслужването на нашите потребители публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от „Бе Плюс" ООД. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове.

„Бе Плюс" ООД променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което - актуалното състояние на защита се публикува на настоящия портал заедно с датата на актуализация.
Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за степента на защита на личните данни.


Made on
Tilda