За Бе Плюс

„Бе Плюс" ООД е финансова институция по смисъла на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вписана в регистъра на Българска народна банка, съгласно удостоверение № BGR00292. Дружеството е с регистриран капитал от 1 000 000 лева.

Дружеството предоставя заеми на физически и юридически лица, без ограничение в целите на кредитирането, при опростена и бърза процедура за отпускане.

Предоставяме детайлна информация относно необходимите документи, които се изискват за отпускането на заем.

Предлагаме кредитни продукти, базирани на Вашите потребности чрез индивидуално разглеждане на Вашите финансови нужди, адаптиране на кредитния продукт при необходимост според конкретния случай и персонално изготвяне на погасителен план, съобразно Вашите възможности и предпочитания.

„Бе Плюс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Made on
Tilda